KWNS

Prace wysokościowe

Sprawdź naszą ofertę Kontakt

O nas

Firma KWNS jest kontynuatorem prac wysokościowych prowadzonych przez Klub Wysokogórski w Nowym Sączu od początku lat 90 tych.

KWNS już 20 lat prowadzi prace konserwacyjno remontowe obiektów wysokich, konstrukcji żelbetowych, kominów. Posiadamy zarówno niezbędne doświadczenie jak i zaplecze sprzętowe do prowadzenia szczególnie skomplikowanych i niebezpiecznych prac.

Do ich prowadzenia powołano zespół w skład którego wchodzą: kierownicy budów, projektant konstruktor oraz zespół pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Osoby oddelegowane do wykonywania prac w dostępie linowym posiadają umiejętności z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości, posiadane uprawnienia do wykonywania prac odzwierciedlają poziom standardu IRATA i pozostaje w zgodzie z przepisami regulującymi wykonywanie w/w prac na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiadamy stosowna polisę ubezpieczeniową obejmującą ryzyko związane z prowadzona działalnością, zapewniająca wypłatę ewentualnych roszczeń w przypadku powstania szkód.