Zleceniodawca:

Okres prowadzenia prac:
2007
Miejsce prowadzenia prac:
Zakres prac:
Zbieranie szyszek.