Zleceniodawca:
– Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal-3" SA w Krakowie
 
Okres prowadzenia prac:
od wrzesień 2004 do styczeń 2005
Miejsce prowadzenia prac:
– Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego do Wielkich Pieców ISPAT Kraków (dawna Huta Sędzimira)
Zakres prac:
Oblachowanie budynku głównego, pomocniczego, nośnicy, węzłów przesypowych. Wysokość obiektu H=50m, powierzchnia oblachowania 5700m2.
 

 

Zdjęcia z realizacji