Zleceniodawca:
– F.U. GATTO
Okres prowadzenia prac:
od 2004 do 2008
Miejsce prowadzenia prac:
– Philip Morris Kraków
Zakres prac:
Cykliczne mycie elewacji i szyb  na  terenie zakładu
 

 

Zdjęcia z realizacji