Zleceniodawca:
– Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Okres prowadzenia prac:
czerwiec 2010
Miejsce prowadzenia prac:
– Budynki mieszkalne Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZAB3
Zakres prac:
Malowanie elewacji w systemie naprawczym firmy BOLIX – 400 m2
Uwagi o realizacji:
Wykonano usunięcie glonów, uzupełnienie ubytków tynku, naniesienie dwóch warstw farby z kompleksem AZ.

 

Zdjęcia z realizacji