…Ze względu na specyfikę zakładu (zagrożenie pożarowe) i duży stopień trudności wykonywanych prac, należy stwierdzić profesjonalizm i wysokie kwalifikacje zespołu wykonującego prace…

cyt. List referencyjny Rafineria Nafty Glimar SA

 

Wykonujemy rozbiórki budynków, konstrukcji betonowych i stalowych oraz instalacji przemysłowych.

Odpowiednie przygotowanie kadry pozwala nam na szybkie wykonywanie skomplikowanych rozbiórek z zachowaniem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

041_29A 060004