Zleceniodawca:
– PPHU DAAS Prace Wysokościowe
Okres prowadzenia prac:
wrzesień 2009
Miejsce prowadzenia prac:
– Zakłady Papiernicze w Ostrołęce. Budowa spalarni w ramach "Projekt Narew"
Zakres prac:
Uzupełnienie grubości powłok malarskich konstrukcji budynku na powierzchni 5000m2.
Uwagi o realizacji:
Praca pod rygorami niespotykanymi na sous innych budowach (wymogi BHP, dopuszczenie do prac malarskich mimo odbioru wykonanych robót.

 

Zdjęcia z realizacji