Zleceniodawca:
PFEIFER
Okres prowadzenia prac:
od czerwca 2015 do maja 2016
Miejsce prowadzenia prac:
Konstrukcja Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Zakres prac:
Mycie całej konstrukcji oraz wykonanie poprawek malarskich konstrukcji zakres prac obejmował 21000 m2.
Czyszczenie i malowanie 80 lin promieniowych dachu oraz 8 wewnętrznych pierścieni linowych. Poprawki malarskie konstrukcji stalowej pod poliwęglanami.
Inne prace remontowe.

 

Zdjęcia z realizacji