Zleceniodawca:
– Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu
Okres prowadzenia prac:
wiosna 1997
Miejsce prowadzenia prac:
– Budynek Zespołu
Szkół Medycznych w Nowym Sączu
Zakres prac:
Rekonstrukcja wieży budynku.
Uwagi o realizacji:
Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków.

 

Zdjęcia z realizacji