Zleceniodawca:
– Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Okres prowadzenia prac:
październik 2008, luty – maj 2010
Miejsce prowadzenia prac:
– Budynki mieszkalne Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZAB3
Zakres prac:
Wykonanie wzmocnienia balkonów, zgodnie z projektem, na 470 balkonach pięciu wieżowców.
 

 

Zdjęcia z realizacji