Zleceniodawca:
– ZUS Oddział w Nowym Sączu
Okres prowadzenia prac:
wrzesień 2001
Miejsce prowadzenia prac:
– Budynek
ZUS Oddział w Nowym Sączu
Zakres prac:
Demontaż komina stalowego, H=40m.
 

 

Zdjęcia z realizacji