Zleceniodawca:
SGL Carbon Nowy Sącz
Okres prowadzenia prac:
sierpień – wrzesień 2010
Miejsce prowadzenia prac:
Zakłady elektrod węglowych SGL Carbon Grup w Raciborzu
Zakres prac:
Piaskowanie i malowanie suwnicy bramowej w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia 2200 m2.
Uwagi:
Prace prowadzone nad składem antracytu co wymagało zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniem, oraz w bardzo ograniczonym wymiarze czasowym ze względu na konieczność codziennego prowadzenia prac załadunkowych.
Brak dokumentacji fotograficznej wynika z zakazu wykonywania zdjęć na terenie zakładów.