Zleceniodawca:
NEWAG S.A. GLIWICE
Okres prowadzenia prac:
czerwiec – wrzesień 2011
Miejsce prowadzenia prac:
Dachy hal produkcyjnych na terenie zakładu w Gliwicach
Zakres prac:
Mycie, czyszczenie i malowanie w technologii epoksydowo poliuretanowej dachów o powierzchni 7000m2.