Zleceniodawca:
SGL Carbon Nowy Sącz
Okres prowadzenia prac:
czerwiec – listopad  2013
Miejsce prowadzenia prac:
Zakłady elektrod węglowych SGL Carbon Grup w Raciborzu
Zakres prac:
Piaskowanie i malowanie konstrukcji „Kolejki Górskiej” zestawem epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia 950 m2.
Uwagi:
Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji.
Ze względu na ruch przenośnika prace przerywane co 4 godziny.
Brak dokumentacji fotograficznej wynika z zakazu wykonywania zdjęć na terenie zakładów.