Zleceniodawca:
SGL Carbon Nowy Sącz
Okres prowadzenia prac:
rozpoczęcie listopad 2013 – w toku
Miejsce prowadzenia prac:
SGL Carbon Grup w Nowym Sączu
Zakres prac:
Piaskowanie i malowanie konstrukcji hali wydział Grafitowni w systemie epoksydowo – poliuretanowym firmy International. Powierzchnia 38000 m2.
Uwagi:
Prace prowadzone z zachowaniem ciągłości produkcji.
Wymogi dotyczące pełnej ekranizacji procesu piaskowani i malowania ze względu na produkt znajdujący się w piecach.
Do tej pory zrealizowano malowanie Hali Zasypek, Hali Wsadowej Pieców, Hali Pieca Stabilizacyjnego o łącznej powierzchni 17500 m2
Brak dokumentacji fotograficznej wynika z zakazu wykonywania zdjęć na terenie zakładów.